CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Thông tin về chủ sở hữu Website

Tên công ty

: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG

Đại diện bởi

: Ông TRẦN KIÊN NGHỊ - Giám Đốc

Địa chỉ

: Số 214, ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

**Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn thông tin từ Website này.

Liên hệ để tư vấn về sản phẩm

Website này không phải website bán hàng trực tuyến. Khi bạn cần tư vấn về sản phẩm, vui lòng liên hệ với nhân viên Công ty chúng tôi theo thông tin sau :

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG

Địa chỉ

: Số 214, ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại

: 0297 3854374 - 3759355  từ Thứ 2- Chủ nhật : 7giờ đến 11giờ; 13giờ đến 17 giờ.

Email

: info@ximanghatienkiengiang.vn

*Chúng tôi không nhận đơn hàng qua Website này và có quyền không phản hồi nếu nghi ngờ bạn là kẻ giả mạo.

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang tôn trọng và nỗ lực để bảo mật thông tin của khách hàng.

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang có thể bổ sung, thay đổi hoặc xóa bỏ chính sách bảo mật này bất cứ khi nào Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang thấy cần thiết, vì vậy vui lòng truy cập Website thường xuyên để được cập nhật thông tin mới nhất.

Do những hạn chế về mặt kỹ thuật, xin lưu ý là dữ liệu truyền qua internet không thể được bảo mật tuyệt đối. Do đó, Công ty không thể cam kết rằng thông tin bạn cung cấp cho Công ty sẽ được bảo mật hoàn toàn. Công ty không khuyến khích người dùng chia sẻ thông tin cá nhân trên Website. Công ty không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin cá nhân bị tiết lộ do cá nhân/tổ chức tự đăng tải hoặc chia sẻ thông tin qua và/hoặc trên Website này.

Bạn đồng ý và xác nhận rằng bất kỳ câu hỏi, nhận xét, phản hồi thông tin (sau đây gọi chung “Nội Dung Gửi”) mà bạn gửi cho Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang thông qua Website là không bảo mật và Công ty có quyền sử dụng và phổ biến những Nội Dung Gửi cho mục đích thương mại hay bất kỳ mục đích khác mà không cần sự đồng ý hoặc trả phí/bồi thường cho bạn.

Trường hợp bạn không đồng ý với nội dung chính sách bảo mật thông tin, Công Ty khuyến cáo bạn không nên gửi và/hoặc đăng tải thông tin lên Website này.

Mục đích và Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang sẽ sử dụng thông tin của bạn cho mục đích cung cấp dịch vụ/sản phẩm cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn những mục đích sau đây:

a. Giới thiệu về các sản phẩm mà chúng tôi tin rằng có lợi cho bạn.

b. Liên hệ, cung cấp thông tin của chúng tôi mà bạn yêu cầu và giao dịch với bạn trong những trường hợp đặc biệt

c. Phân nhóm và phân loại khách hàng để phục vụ nhu cầu của bạn theo cách tốt hơn.

Chia sẻ thông tin

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang sẽ không cung cấp thông tin, bán, hoặc cho thuê thông tin của khách hàng cho bên thứ ba, trừ các trường hợp được quy định trong Điều này.

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang có quyền tiết lộ thông tin của khách hàng trong một số trường hợp do cơ quan nhà nước yêu cầu nhằm mục đích điều tra hoặc các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, thông tin khách hàng đã đăng ký trên Website có thể được cung cấp cho bên thứ ba trong các trường hợp sau:

  1. Cung cấp cho những nhà cung cấp dịch vụ được Công ty thuê để thiết kế, tạo lập và/hoặc bảo trì Website;
  2. Khi khách hàng đồng ý chia sẻ thông tin;
  3. Khi Cơ quan nhà nước yêu cầu chia sẻ/công bố thông tin; hoặc
  4.  Cung cấp cho các chi nhánh hoặc công ty con, công ty liên kết trong Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang.

Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ trong hệ thống của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang cho đến khi bạn yêu cầu hủy bỏ.

Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG

Địa chỉ

: Số 214, ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Email

: info@ximanghatienkiengiang.vn.

Luật áp dụng

Điều Khoản Sử Dụng này được điều chỉnh bởi và giải thích theo quy định pháp luật Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này không hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực hiện được, thì điều khoản đó sẽ được xem là tách rời khỏi Điều Khoản Sử Dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào của Điều Khoản Sử Dụng này.