Liên hệ - góp ý

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG
Địa chỉ: số 214 ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
Bộ phận Kế hoạch: 0297 3854419 - Email: kehoach@ximanghatienkiengiang.vn
Bộ phận Tổ chức - Hành chính: 0297 3854359 - Email: tochuchanhchinh@ximanghatienkiengiang.vn
Nếu quý khách có thắc mắc, ý kiến phản hồi hay đóng góp vui lòng điền vào Form dưới đây: