sản phẩm

Sản phẩm xi măng mang thương hiệu “Cá Sấu” gồm xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB30, PCB40, PCB 50, xi măng xá công nghiệp PCB50, xi măng Bền sun phát PCB BFS 40-MS chịu phèn, mặn cho các công trình ven biển,…