TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

 
 
Tầm nhìn

Tầm nhìn

Không ngừng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm xi măng đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng và đặc trưng khí hậu Việt Nam. Sản phẩm xi măng mang thương hiệu “Cá Sấu”
Tầm nhìn

Sứ mệnh

Với một định hướng chiến lược : Uy tín- Chất lượng- Hiệu quả, xi măng Hà Tiên Kiên Giang với thương hiệu “Cá Sấu” qua hơn 24 năm xây dựng và phát triển đã và đang khẳng định được vị thế và thương hiệu trên thị trường.